Chính sách đại lý được áp dụng cho tất cả các cấp đại lý:

Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với các công ty và cá nhân trên toàn Quốc muốn làm đại lý các dòng sản phẩm của chúng tôi.

Liên hệ hotline 0903739488 hoặc Email contact@tksafety.vn để tìm hiểu thủ tục làm đại lý.

Một số chính sách của đại lý:

  • Được trả chậm hoặc trả sau
  • Giao hàng miễn phí trong Sài Gòn
  • Được tư vấn kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng của đại lý
  • Được hỗ trợ đào tạo khách hàng của đại lý miễn phí cách sử dụng sản phẩm
  • Được hỗ trợ đi khảo sát miễn phí nơi làm việc của khách hàng đại lý