CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

TKSafety  hỗ trợ thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán qua ngân hàng theo thông tin sau:

Thông tin chuyển khoản:

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tường Khoa

Số TK:  007.100.5130601– Vietcombank, HCMC